Živé Labe

 

 Zachraňme náš klenot mezi řekami

Podepište petici

Dolní Labe je poslední přírodě blízká část velké řeky v Česku. Za Děčínem tvoří unikátní pískovcový kaňon, který je kvůli unikátním štěrkopískovým náplavám a výskytu chráněných rostlin i živočichů jednou z nejcennějších přírodních lokalit v republice a patří i mezi nejvýznamnější evropské přírodní lokality. Chceme zachovat Labe pod Děčínem jako živou řeku i pro příští generace.

Podepište výzvu proti návrhům vodních staveb, které by cennou oblast nenávratně zničily.

1875 lidí podepsalo petici Živé Labe
 1. Jméno(*)
  Napište své jméno.
 2. Příjmení(*)
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo(*)
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec(*)
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ(*)
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. E-mail(*)
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 7. Telefón
  Neplatný Vstup
 8. Neplatný Vstup
 9. Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Výzva za živé Labe

Vážený pane předsedo vlády, vážené paní ministryně a vážení páni ministři, vážené paní poslankyně a senátorky, vážení páni poslanci a senátoři,tímto vás žádám, abyste podpořili ochranu cenného území řeky Labe, které bylo zařazeno mezi nejvýznamnější přírodní oblasti evropské přírody Natura 2000 a hlasovali proti všem návrhům staveb zvyšující splavnost Labe, především návrhům na jez u Děčína.

Důvody proti stavbám zlepšující splavnost Labe jsou následující:

 • zlepšení splavnosti Labe stojí pouze několik soukromých firem, rozhodně však není zájmem celé společnosti;
 • Labe může přinášet ekonomický prospěch i bez další regulace, například rozvojem cestovního ruchu, který se může soustředit na několik odvětví včetně cyklistiky;
 • problém se splavností pro nákladní dopravu je i na německé straně, kde se ale podle loni schválené tzv. Celkové koncepce pro Labe žádné stavby významně ovlivňující hladinu a průtok neplánují;
 • jakákoli stavba si vyžádá miliardové náklady ze státního rozpočtu, navrhovaný jez by stál občany ČR celých 5 miliard korun;
 • Labe je od Ústí nad Labem až k německým hranicím zachovalou řekou evropského významu s výskytem chráněných druhů organismů a přírodních fenoménů jako jsou tzv. štěrkopískové náplavy; stavba upravující splavnost Labe včetně vzniku jezu by tento ekosystém nenávratně zničila nejen pro nás ale i pro budoucí generace.

 

O Labi

Na svém spodním úseku je Labe jedním z posledních říčních veletoků v ce­lé Evropě nespoutaných betonem a hrázemi. Řeka zde opravdu proudí - vodu neomezují žádné jezy ani hráze. V Labských pískovcích tvoří řeka ohromující tři sta metrů hluboký pískovcový kaňon. Podobný výjev v pískovcové krajině bychom jinde v Evropě hledali marně. Skutečným přírodním klenotem jsou také kamenité štěrkopískové náplavy, které řeka vytvářela několik století. Patří mezi nejvzácnější přírodní lokality v Česku. V celé republice jich lze najít pouze tři hektary. Arnika chce tento evropský klenot zachovat a zabránit jeho zničení výstavbou zbytečných jezů.

 

Co hrozí

Opět se objevil návrh na stavbu jezu na Labi u Děčína. S jezem počítá koncepce pro lodní dopravu, u níž vláda v demisi schválila v lednu 2018 převahu veřejného zájmu. Vláda v demisi dala přednost zájmu několika firem před důslednou ochranou jedinečného přírodního fenoménu. Tento úsek Labe byl přitom zařazen mezi nejvýznamnější oblasti evropské přírody Natury 2000. Na podnět Evropské komise o tom rozhodla vláda v květnu 2017.

Snaha postavit plavební stupeň Děčín neutuchá již více než dvacet let. Tak, jak se mění obsazení a rekvizity zastupitelského panoptika ve státě i v regionu, mění se i důvody, proč utratit miliardy za tuto zbytečnou stavbu. Plavební stupeň Děčín je představován jako poslední maličkost, která chybí k čilému dopravnímu ruchu na Labi a snad i k nevídanému rozvoji celé české ekonomiky. Řeka ale nemá a zřejmě nikdy nemůže mít potřebné parametry skutečně tepající lodní dopravní cesty. Německo navíc se splavněním řeky v budoucnu nepočítá.

Negativní zkušenosti nás občanů spojené s megalomanskými stavbami (např. tunel Blanka) vyvolávají u lidí se zdravým rozumem nedůvěru v obecnou „prospěšnost“ takových staveb.

 

Darujte

Pomozte ochránit unikátní labský kaňon a život v něm. Společnými silami můžeme našim dětem zanechat Labe v přírodě blízké podobě a bez zbytečných betonových plavebních stupňů.

Děkujeme Vám za příspěvek!

Darujte platební kartou nebo převodem na účet 290 011 7959 / 2010.


 

  

Novinky o řekách